سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

تبعیض

(در مورد تبعیض قائل شدن سرپرست معدن باریت حاجی آباد زرین بین کارگرهای معدن)

 

ای فلانـــــی در حق ما بس ستـــــم ها کرده ای        جـــــای خود در آتـــــــش دوزخ مـــهـــیا کرده ای

در میـــــــان جیب تو پـــیدا بود دمَ خــــــروس              چون که بیــن کــارگـــــــر تبعیــض بــرپا کرده ای

بهـــــر بعضی نانرسانی،بهـــــر بعضی نانبری            مشــت خــود انــدر میــان مـــــردمــان وا کرده ای

روی بامی دو هوا کی می پسندد اهــــل حـــق؟           زین قضاوت خویش را مغضوب و رسوا کرده ای

گــــــر بود بی شک پی امــــروز فردای دگــر            وای بـــر حالت که دیــــن در کــار دنیــــا کرده ای

. . . مالــــی در وجـــود مــــــردم آزاده نیست         خوش نگهـــــدار آن کسانــــی را کـــه پیدا کرده ای
تاریخ : چهارشنبه 87/11/30 | 3:28 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه
       

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات