سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خوش آمدی عباس...

(در مورد بازگشت پیکر شهید مفقود عباس خدایی فرزند حاجی غلامرضا به حاجی آباد زرین سروده شد)

 

آمدی عباس اندر روستا خوش آمدی                      کرده ای این روستا را پر صفا خوش آمدی

آفرین بر همت پاکت که اندر راه عشق                          گشته ای قربانی کوی مِنا خوش آمدی

کشتگان راه حق اندر حقیقت زنده اند                      گشته ای مرزوق در نزد خدا خوش آمدی

بلبلی همچون تو کِی بودی سزاوار قفس؟                     پرکشیدی تا برِ عرش خدا خوش آمدی

در نماز عشق با خون خودت کردی وضو                سجده کردی روی خاک کربلا خوش آمدی

مادرت در انتظارت قامتش از غم خمید                       هم پدر در انتظارت سالها...خوش آمدی

پیکر پاک تو را خاک وطن در بر گرفت                      تا شرف یابد ز خاک کربلا خوش آمدی

گرچه می باشد فراقت بر برادرها گران                   لیک نبود چاره جز صبر و رضا خوش آمدی

خواهرانت رهروان رسم و راه زینبند                     چونکه خود گشتی براه دین فدا خوش آمدی

بوی پیراهن خبر از یوسف گمگشته داد                    جانب یعقوب بعد از سال ها خوش آمدی

از "خدایی" در جزا بنما شفاعت نزد حق                     شاعری گمنام زاهل روستا خوش آمدی

 
تاریخ : چهارشنبه 87/11/30 | 3:24 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه
       

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات