سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

داستان شغال و روباه

 

به صد زحمت خروسـی را شغالی              ربـــود از مرغــــدان پیــــــرزالی

به دندان برگرفت و رفت چون باد               ز یکســو پیـــرزن با داد و فریــاد

که ای مــردم خروسم بُد ســه کیلو               نمی دانم چـه ســــازم با غـــــم او

شغـــال از گفته های زن بـرآشفت               سر ره دید روباهــی، به وی گفت

نظر کن این خروس خــرد و لاغر              کجـا باشـد ســه کیلو؟ هسـت کمتر

به پاســـخ گفت آن روبـــاه مکــار               که من با دست سنجم وزن هر بار

بــده تا مــن بســنجـــم وزن او را                زبان بربند و کم کــن گفتـــگو را

شغــــال ابلــه نـــادان و گمــــراه                 بدادی طعمه را در دسـت روبــاه

چو روبَه طعمه را آورد در دست                به دیــواری که آنجـا بود برجست

بگفتا گــر دلت از این ملول است                 برای من به شش کیلو قبول است

بگفت این و به سوراخی فرو شد                 بدین سان حل و فصل گفتـگو شد
تاریخ : چهارشنبه 87/11/30 | 3:29 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه
       

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات