سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خوشا سیر دیار حاجی آباد...

(درباره خصوصیات حاجی آباد زرین)

خوشا سیر دیارحاجی آباد                                            خوشا فصل بهار حاجی آباد

بیابانش همه پر سبزه و گل                                       خوشا گشت و گزار حاجی آباد

درون دره ها سنگاب پر آب                                           سراسر کوهسار حاجی آباد

بیابان پر ز داروی گیاهی                                                بود در هر کنار حاجی آباد

به کوه اندر کَل و بزهای وحشی                                    خوشا عزم شکار حاجی آباد

کلوتش پر ز قوچ و میش وحشی                                       جبیر شاخدار حاجی آباد

به کشخوانش سراسر نخل خرما                                       چو شهد آبدار حاجی آباد

انار و پسته و انگور و انجیر                                           به طرف جویبار حاجی آباد

خوشا پیر و جوان بهر نیایش                                        به مسجد رهسپار حاجی آباد

نباشد بی نمازی بین اهلش                                           یکی از هر هزار حاجی آباد

حسینیه است گلزار شهیدان                                           که باشند افتخار حاجی آباد

جوانانش دلیرند و سلحشور                                         خصوصاً مرد کار حاجی آباد

زبانزد در وفاداری به همسر                                             زنان خانه دار حاجی آباد

به هر سختی شریک و یار شوهر                                 صد احسن بر نگار حاجی آباد

خوشا آن مردم مهمان نوازش                                          گر آیی در دیار حاجی آّباد

و لیکن مردمان شوم بدکار                                             بسوزند از شرار حاجی آباد

کنارش معدن باریت و کاشی                                        خوشا نیروی کار حاجی آّباد

برو در مرغداری نوش جان کن                                         کباب مزه دار حاجی آباد

"خدایی" شاعر شیرین بیانش                                          که باشد بیقرار حاجی آباد

 
تاریخ : چهارشنبه 87/11/16 | 2:49 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه
       

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات