سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

روشنی چشم ما

(درباره تأسیس پایگاه بسیج در حاجی آباد زرین سروده شد)

لشــکر خاص خدا باشد بسیج               دور از کــبـر و ریــا باشد بسیج

جان به کف از بهرحفظ انقلاب          شــیرمــرد جبهـه ها  باشد  بسیج

خــار چشم دشـمــنان کینـه توز     روشنــیّ چــشم  مــا  باشد  بسیج

دوش با دوش ســـپـاه انــقلاب            حاضر اندر صحنه ها باشد بسیج

یار ارتش بهر حفظ آب و خاک              بــهـر دولت اتــکا  باشــد بسیج

گوش بر فرمان و حکم رهبری         بــهـر ایشــان جانـفدا باشد بسیج

در مصاف دشمنان تا پای جان       همچو کوهــی پابه جا باشد بسیج

در کــنـار انـــقلاب و رهـــبری             از سر صدق و صفا باشد بسیج

دارد اندر دست قرآن با سلاح          حامـــی دیـــن خـــدا باشد بسیج

بارالــــــــــها ! جند حق پیروز بـاد

اقتدارش جمله دشمن سوز بـاد
تاریخ : چهارشنبه 87/11/30 | 2:19 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه
       

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات