سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

                                                                       در اوج اقتدار                 

(در مورد تأسیس پاسگاه نیروی انتظامی در حاجی آباد زرین سروده شد)

 

نـیــروی انـتظامی ، در اوج اقــتـدار است               هم اهــل فضل و تــقــوا ، هم مرد کارزار است

از جان و مال مــلت ، دائــم کند حراســت              امـنیّت از وجــودش ، پـیوســته برقـــرار است

در جابجای کشــور ، دارد حــضور فـعال                بر فرق شــوم اشــرار ، چون تیــغ آبــدار است

با دوستان به رحمت ، با دشمنان به شدّت           در حـفظ نظــم و قانـون ، آمـاده بـهر کار است

بــُد ســال ها در اینجا ، اطــراقگاه اشرار                آثـار او هویــــدا ، هـــــر گوشـه و کنــار است

لیــکن به دست نــیرو ، قاچاقچی سیه دل               اکنون در این مناطق ، نابود و تار و مار است

شکر خــدا در اینجا ، شد پاســگاه تأسیس          آســوده خاطـــر مــا ، دیگــر در این دیـار است

از جان و دل "خدایی" بهر نظام و رهــبر              پــیــروزی و سلامت ، پیوســته خواستار است
تاریخ : چهارشنبه 87/11/30 | 2:28 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه
       

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات