سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

فجر آزادی

(در مورد 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران سروده شد)

 

مژده ای دل مـــاه بــهمن آمده                               روز آزادیّ مــیـهـن آمده

مژده ای دل فـــجر آزادی دمید                        ناجی مستضعفان از ره رسید

ملّت اســـلام دوشــادوش هـــم                           برخروشیدند بر ظلم و ستم

خون به شمشیر آنچنان پیروز شد                        مـــاه بهمن مبدأ نوروز شد

مضمهل گــردید طاغوت زمان                         نور آمد رفت ظلمت از میان

نــوکر طاغوت یعنی بخــتیار                        سنگرش را ترک کرد و الفرار

ای مسلمان! قدر این نعمت بدان                         دیــن و آزادی نیامد رایگان

بس عزیزانی به خون غلتیده اند                       تــا بسـاط ظلم را بــرچیده اند

حرمت خون شهیدان را بدار                           در ره اســـلام جانت کن نثار

سالــروز لحظه آزادی است                          بین ما جای خمینی خالی است

گر خمینی نیست ، راه او بجاست                   جانشینش رهبر و هم پیشواست

رمز پیروزی چو باشد اتحاد                       زین عمل روح خمینی هست شاد

تا بُود ملّــت کنار رهـــبــری                        دست استکبار هست از ما بری

از خدا خواهد "خدایی" با دعا                        عزت اســلام هر صبح و مسـا
تاریخ : چهارشنبه 87/11/30 | 3:21 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه

زمستان،گل به سوی گلشن آمد

(ایضاً درباره سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران سروده شد-22/11/1381)

 

خوش آمد! پیک ماه بهمن آمد                     زمستان گل به سوی گلشن آمد

عزیزان! سالروز انقلاب است                    گَه پیروزی اســــلام ناب است

ز یمن مقــدم پـــیر جمــــاران                     مــــه بهمن شده رشک بهاران

لــوای عدل و آزادی به پــا شد                  وطن از چنگ طاغوتان رها شد

ستم شاهی به روز واپسین شد                زمـــان دولـــت مســتضعفین شد

اجانب دستشــان کوتاه گــشــته                  عــــزادار رژیـــم شـــاه گــشــته

دگر ینگی ز ایــران ناامید است                  زمــان مــاتم کـــاخ ســفید است

برادر! مکر شیطانها زیاد است                  زمــان همدلــیّ و اتــحــاد است

بگویم رمز پیروزی کدام است                     ادامــــه دادن راه امــــام است

به جان و دل همه باشیم یکسر                    مطیع و مجری فرمان رهـــبر

ز دیـن و میهن خود پــاس داریم                 که تا بر صاحب اصلش سپاریم
تاریخ : چهارشنبه 87/11/30 | 3:18 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه
       

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات