سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خار چشم دشمنان

(درباره نیروی بسیج سروده شد)

 

ارتــشــــی کــم مدّعـــا و رایـــــگان باشد بسیج  جان به کف در هر زمان و هر مکان باشد بسیج

بهــــر حفظ انــقـلاب و دفـــع شـــرّ دشــــمنان    روز و شب آمــــاده تا سرحـــدّ جان باشد بسیج

زاهــــد شـــب زنده دار و شیـــــرمرد جبهه ها       پـیـــــــرو راه امــیــــــر مؤمـــــنـان باشد بسیج

چون به دستی مصحف و دست دگر دارد سلاح  در حـقـیـقـت خــار چشـــم دشمنان باشد بسیج

گو به بوش* کم خرد خود را عبث رسوا مکن       آن چــنان کــه آزمــودستی هــمان باشد بسیج

خواب ایــران را نما از مغز بیمــارت بـــرون              چون که در تعبیر، درسش را روان باشد بسیج

دوش بر دوش سپـــاه و ارتــش از بهر دفــاع        جملگی آمــاده چــون شیــــــر ژیـان باشد بسیج

تحت امــر رهبــــــر و لطف خداونــــد بزرگ             دائــــــماً پیـــــروز در هـــر امتحان باشد بسیج

 هم "خدایی" قطره ای زین بحــر پاک بیکــران      ســـر به کــف آمـــــاده تقدیـم جان باشد بسیج

 

*رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا                                                                        
تاریخ : چهارشنبه 87/11/30 | 2:9 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه
       

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات