سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

بارالها ! حامی بیچارگان کی می رسد؟

(در مورد انتظار فرج)

 

بارالها ! حامی بیچارگان  کی می رسد؟                 مهدی زهرا امام انس و جان کی می رسد؟

دیده  نابینا شد از فرط فراق  و  انتظار                    روشنیَ  چشم های شیعیان  کی می رسد؟

فتنه   بگرفته   تمام  عالم  اسلام  را                      باعث اصلاح اوضاع جهان کی می رسد؟

مسلمین بازیچه دست اجانب گشته اند                      برملا سازنده   راز نهان   کی می رسد؟

قبله اول به زیر چکمه های صهیونیست                   شاه خیبرگیر ، میر کاروان کی می رسد؟

بعضی از حکام خائن خود ز کافر بدترند                آنکه آن ها را نماید سرنگون کی می رسد؟

دیده بر راهش "خدایی" پیر شد در انتظار             گردی از خاک ره آن بی نشان کی می رسد؟
تاریخ : یکشنبه 87/11/20 | 11:30 صبح | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه
       

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات